Sektionsmedlem hoppar av med omedelbar verkan

Martin Mårtensson har idag torsdag 11 februari valt att på egen begäran lämna sitt uppdrag som sektionsmedlem i trial med omedelbar verkan av personliga skäl.

Med andra ord så är nu Trialsektionen två personer kort och består för närvarande av sammankallande Madeleine Englund och ledamot Anja Claesson.