Eddie tillbaks till trialscenen igen

Eddie ingår numer i TRS Team Sweden meddelar svenske importören Pelle Berggren!

Två nya medlemmar till TRS Team Sweden! Eddie Karlsson ingår nu i TRS Team Sweden, och i junior-teamet ingår nu även Leo Stensson!! Vi hälsar båda varmt välkomna till teamet och ser fram mot en rolig tid tillsammans.

TRS Team Sweden:

Eddie Karlsson, TRS Raga Racing 300

Max Mårtensson, TRS Raga Racing 300

Fredrik Johansson, TRS Raga Racing 300

Albin Lindqvist, TRS Raga Racing 300

Linus Sandberg, TRS Raga Racing 250

TRS Junior Team Sweden:

Emil Svensson, TRS Raga Racing 125

Emil Levinsson, TRS Raga Racing 125

Leo Stensson, TRS Raga Racing 125

Tävlingsverksamhet tillåts från 14 juni

Regeringen har idag meddelat att all idrottslig tävlingsverksamhet tillåts från och med 14/6 med fortsatta restriktioner om publikförbud.

Generellt så tillåts elitidrott att resa inom landet medan reserestriktionen om max 2timmar kvarstår för övrig idrott.

Från Svemo skriver man idag följande:


Tävlingsverksamheten inom Svemo startar enligt beslutet från Regeringen och Folhälsomyndigheten. Under tiden arbetar vi med att ta fram ramverk för verksamheten.

Vi ber er alla att ha hänsyn för det pågående arbetet och vi återkommer på hemsidan när nya rekommendationer och riktlinjer finns att tillgå.  

SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/klartecken-for-start-for-elitidrotten

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/forbudmottavlingsverksamhetupphor

Förändringar i VM 2020 – eller återstoden av det

I samband med den pågående Coronavirussjukdomen (COVID-19) och den tillhörande resebegränsningen har FIM, de berörda nationella federationerna och lokala arrangörerna kommit överens om att fatta följande beslut angående FIM-Trial GP 2020-kalendern:

Evertebrat i Tjeckien och Storbritannien som tillkännagavs som uppskjutna för några veckor sedan har nu ställts in 2020.

På grund av den fortsatta osäkerheten kring besluten från många regeringar om transport av människor och material, plus de ekonomiska aspekterna för majoriteten av de berörda parterna som huvudsakligen är baserade i Europa, och efter samråd mellan alla parter, FIM, japanska Motorcycling Federation (MFJ) och den lokala arrangören, Mobilityland meddelade dom att det inte kommer vara möjligt att vara värd för TrialGP Japan år 2020.

Av samma skäl har Trial des Nations som planeras hållas i Gouveia, Portugal den 12-13 september också ställts in 2020.

FIM arbetar också i samarbete med de nationella federationerna och arrangörerna för att skapa en ny 2020-kalender, inklusive nya datum för Andorra, Italien, Frankrike och Spanien – varav ingen kommer att hållas före september. Tack vare det goda samarbetet och förståelsen för alla viktiga intressenter hoppas vi kunna meddela en reviderad kalender under de kommande veckorna.

Källa: https://www.trialgp.com/index.php/news3/714-fim-trial-world-championships

Besked från RF om ekonomiskt stöd till föreningar

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Nu är de formella bitarna från regeringen på plats och stöd ska fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad.

Riksidrottsstyrelsen beslutade i går (16 april) om ramar och övergripande principer som blir grundstenarna för fördelning av stödet. Principerna är nödvändiga för att kunna säkerställa ett hållbart regelverk och tydliga riktlinjer för att hantera stödet.

– Föreningar kan få pengar till midsommar och från maj kommer föreningar att kunna söka krisstöd. Det kan tyckas som att det tar tid men det måste det få göra för att fördelningen av stödet verkligen ska ske på rätt sätt. Vi är väl medvetna om att det inte kommer kompensera alla fullt ut. Om denna pandemi fortsätter under längre tid kommer vi behöva återkomma till regeringen med ytterligare behov av stöd. Vi ska inte heller glömma bort att kommersiella aktörer inom idrotten kan söka stöd från regeringens övriga stöd redan idag, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Runt om i landet ställer nu många föreningar om sin verksamhet. Man fortsätter på många håll med träning för att hålla barn, unga och vuxna i rörelse, men på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Flera föreningar visar på idrottens kraft och betydelse för lokalsamhället där man även hjälper till med att handla mat eller hämtar mediciner till isolerade äldre.

– Idrottsrörelsen visar verkligen vilken betydelse vi har i samhället. Idrottsrörelsen är den tredje viktigaste miljön efter skola och hem och vi kommer vara en viktig kraft både nu under krisen men även efter. Vi ser också att kommuner söker stöd från oss och övriga civilsamhället i dessa kristider, säger Björn Eriksson.

Tidsplan för RF:s fortsatta arbete

  • Information till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om ansökningsprocessen fortsätter fram till slutet av april.
  • Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kommer att kunna ansöka om krisstöd för sin verksamhet från första maj.
  • Beredning av ansökningar kommer att inledas omedelbart därefter och pågå under maj och inledningen av juni.
  • Beslut om utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Källa & foto: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsforeningarkanfapengartillmidsommar