Utökade begränsningar för tävlingsverksamhet….

Vid Folkhälsomyndigheten, FHM och Riksidrottsförbundets, RF, senaste möte aviserade FHM stor oro för den allmänna smittspridningen.


I sammanhanget hade man noterat att en ökad spridning förekommer inom barn/ungdoms idrottsverksamhet, framförallt vid inomhusidrotter och lagspel. FHM var därför tydliga med att RF måste bidra till att minska detta.RF:s dialoger med idrottsförbunden i allmänhet och Svemo specifikt har inneburit att alla tävlingsverksamheter för grupperna barn, ungdom och juniorer ska ställas in i alla idrotter.

Svemos styrelse har med anledning av detta haft ett extrainsatt styrelsemöte och diskuterat hur frågan skall hanteras inom Svemo.

Svemo har sedan tidigare ett generellt tävlingsförbud men har öppnat möjligheten för arrangörer att få undantag från detta om de nya hårdare restriktionerna följs och om samtliga lokala myndigheter inklusive smittskyddet i regionen inte har invändningar. Nu kan dessa möjlighetertill undantag enbart omfatta tävlingar och klasser som vänder sig till vuxna. Tävlingar och tävlingsklasser som vänder sig till barn, junior och ungdom kommer från och med 8 mars inte att ges undantag från tävlingsförbudet och kan därmed inte arrangeras.

Alla typer av träning kan fortsatt bedrivas för alla åldrar.

Svemos sektioner har givits uppdraget att ta fram tydligare regler för varje enskild gren.

Beslutet gäller tillsvidare och kommer löpande att omprövas. Se ytterligare information i beslutsprotokollet.

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/okadebegransningarforbarnochungdomstavlingar

Tävlingsverksamhet fr.o.m 1:a mars

Just nu för Svemo en nära dialog med Folkhälsomyndigheten (FHM) och Riksidrottsförbundet (RF) om hur de nuvarande samt de uppdaterade rekommendationerna och pandemilagstiftningarna kring tävlingsverksamhet berör Svemos verksamhet.

I och med att det på måndag är den första mars inträder förutom kraftigt skärpta regler för restauranger och fler begränsningar i kraft gällande tävlingsverksamhet som inte är elitidrott.

Enligt informationen på hemsidan så inväntar Svemo förtydliganden från FHM och RiksIdrottsförbundet vad beslutet ger för möjligheter till undantag från det generella tävlingsförbudet.

Med SM premiären i antågande och några breddtävlingar i Östtrial utlysta redan i april så är tydliga besked snarast möjligt viktigt.

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/informationomtavlingsverksamheten

X-Trial premiären inställd

Den tilltänkta premiären 1:a maj i franska Vendee har efter beslut från FFM (Franska motor federationen) ställts in pga det osäkra smittläget.

Detta innebär att 2021års X-Trial VM drar igång först den 2:a oktober i Marseille istället och serien minskar med ännu en deltävling.

Källa: https://www.x-trial.com/en/news/2021-world-championship-season-calendar-update

VM premiären i Japan 14-16/5 inställd

Det är det rådande smittläget som gör att man väljer att ställa in den första omgången av årets VM i Twin Ring Motegi.

TrialGP Japan cancelled

Due to the ongoing uncertainties regarding the COVID-19 pandemic, the FIM, together with the Japanese Motorcycling Federation and the local organiser Mobilityland, has taken the decision to cancel this year’s event.

We look forward to seeing the Japanese GP back in the calendar in 2022. 💪🇯🇵

2021 FIM Trial World Championship
Round 1 – Skolov, Czech Republic, 5-6 June
Round 2 –Tolmezzo, Italy, 12-13 June
Round 3 – TBA
Round 4 – Tong, Great Britain, 9-11 July
Round 5 – Sant Julià, Andorra, 21-22 August
Round 7 – Cahors, France 28-29 August
Round 8 – Baiona, Spain, 11-12 September
Trial Des Nations – Gouveia, Portugal, 17-19 September

Källa: https://trialgp.com/2021/02/25/trialgp-japan-cancelled/

EM premiären inställd

Den inplanerade starten av årets EM i Breal-sous-Montfort, Frankrike har ställts in pga smittläget. Som det ser ut för närvarande är det Santa Fiora, Italien som står som värd för det som ser ut att bli först istället den 29-30/5.

Källa: http://www.fim-europe.com/trial/