Extrainsatt styrelsemöte

På tisdag den 7 april kommer styrelsen att ha ett extrainsatt styrelsemöte för att diskutera konsekvenserna av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet


Eftersom Svemos styrelse i linje med dessa rekommendationer igår fattade beslut om att ställa in all tävlingsverksamhet tills vidare, så uppstår följdfrågor kring licensavgifter, tävlingsavgifter och tillstånd. Det är dessa frågor som styrelsen främst behöver diskutera.

Innan detta styrelsemöte kommer styrelsen att genomföra ytterligare ett samordningsmöte med sektionerna – för att få deras syn på den nuvarande situationen och hur just deras idrott(-er) påverkas.

De förare, föreningsrepresentanter och arrangörer som har frågor kring dessa ämnen ber vi ha tålamod tills onsdag, då förhoppningsvis bilden kommer att klarna lite.

Nytt beslut från Svemos styrelse om att all tävlingsverksamhet inom Svemo ställs in

1 april 2020 kom ett nytt beslut från Svemos styrelse om all tävlingsverksamhet inom Svemo


Utifrån regeringens beslut om max på 50 personer vid offentliga sammankomster, Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer om att ställa in eller skjuta på alla tävlingar, har Svemos styrelse idag 1 april 2020 beslutat att all tävlingsverksamhet inom Svemo omedelbart ska ställas in.

Beslutet kommer gälla tills vidare, och målet är att verksamheten ska komma igång så snart myndigheterna och Svemos styrelse anser att tävlingsverksamhet åter kan bedrivas på ett för verksamheten och samhället säkert sätt.

Anledningen till detta beslut grundar sig till den osäkerhet som uppstått, vi vill inte riskera smittspridning och att någon i vår verksamhet insjuknar. Vi vill i det läget som råder inte riskera att belasta sjukvården i landet med olycksfall.

Observera att beslutet inte gäller för tränings- eller mötesverksamhet.

Vad gäller återbetalning av förinbetald tävlingsavgift, så ber styrelsen och kansliet att få återkomma i denna fråga efter samråd med sektioner och andra berörda.

Vi har full förståelse för att detta ger följdfrågor och vi ska göra vad vi kan för att besvara era frågor på vår hemsida.

Vi uppmanar er alla att fortfarande hålla kontakt med polismyndigheten om ni har frågor om förbudet om max 50 personer.

Länkar till myndigheternas beslut och rekommendationer:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forbud-mot-allmanna-sammankomster-eller-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-50-deltagare/ 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Återigen ber vi er alla att agera lugnt och efter sunt förnuft.

Tack för er förståelse! 

Vertigo stänger verksamheten…

Från fabriken meddelar man idag att pga beslut från spanska myndigheter så måste all ”icke-kritisk” verksamhet upphöra för att försöka bromsa effekterna av Covid-19. Preliminärt gäller detta till och med den 14:e april och innebär att såväl produktion som eftermarknad står helt still.

Meddelandet i original:

Vertigo motors regrets to inform that the company has been forced to close it’s doors for business following a statement from the Spanish government. The statement is an order for all non-essential workers to stay at home for the next two weeks in an effort to halt the spread of the coronavirus and relieve pressure on the country’s overstretched hospitals.

Vertigo Motors, unfortunately are therefore unable to operate in any capacity & as a result all services including production, after sales & technical support are suspended.

We hope to be back to normal operations provisionally on the 14th of April. However we will keep you informed of any alterations to this date.

Vertigo motors would like to send it’s very best wishes to all of it’s customers & the entire Trials community at this extremely difficult time. We would also like to sincerely thank all the medical staff & professionals who are working tirelessly fighting this pandemic & saving lives world wide.

Ny lägre begränsning för sammankomster infört

Tidigare förbud mot allmänna sammankomster på max 500 personer är nu sänkt till 50 person.

Detta är ett förbud som Svemo givetvis måste efterfölja och den nya lagen börjar gälla söndagen 5 april.

Vi har förståelse för den oro som uppstår nu och vi ber er alla att ta det lugnt, agera efter sunt förnuft och följ de rekommendationer ni får från myndigheter.

Följ de rekommendationer ni får från myndigheter och de rekommendationer som Svemo löpande uppdaterar på hemsidan. 

Läs mer på:
https://www.regeringen.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Ja till träning säger FHM & Riksidrottsförbundet


Folkhälsomyndigheten har kommit med nya förtydligande rekommendationer för idrott. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/folkhalsomyndighetentranagarnamengordetsakert