Träffpunkt Trial 2021

Trialsektionen inbjuder tävlingsledare, supervisor, arrangörer, trialbranschen samt övriga intresserade till digitalt Teamsmöte den 10 april.

Kursen räknas som fortbildning för supervisor & tävlingsledare.

Inbjudan och information

Anmälan ska vara inne senast 6 april.

SKRIBENT: Björn Bergström
EPOST: bjorn.bergstrom@svemo.se

Nyheter från Trialsektionen

Svemo Trialsektion har haft möte och bland annat avhandlat det faktum att bl.a dom inplanerade två första deltävlingarna i årets SM serie antingen ställs in eller (helst) senareläggs i samråd med arrangerande klubbar Kinna & Kungsbacka. Detsamma kan gälla även för Ale och deras helg.

Utdrag från protokollet:

 1. Ärenden
  6.2 SM-telefonmöte
  I dagsläget finns inget behov av telefonmöte utan det planeras in på Träffpunkt Trial.
  6.3 Träffpunkt trial
  Träffpunkt trial planeras att genomföras digitalt den 10 april. Inbjudan kommer att läggas ut på Svemo hemsida tillsammans med agenda. Trialklubbar ombeds skicka in kontaktuppgifter till Svemo kansli för framtida utskick. I mejlet ska framgå klubbens namn, namn på kontaktperson samt mejladress.
  6.4 Beslut efter nya riktlinjerna
  I och med rådande pandemi är det i dagsläget väldigt oklart om en tävling kommer kunna genomföras eller ej. Trialsektionen vill erbjuda SM-arrangörer möjligheten att flytta sin tävling till ett senare tillfälle i år. Efter det senaste beslutet från Svemo styrelse får barn, ungdomar eller juniorer ej delta vid tävlingar. Dessa får endast delta om de ingår i en seniorklass, vilket inte förekommer inom trial. Vi ser att det är bättre att flytta fram arrangemangen till senare under säsongen för att allt ska hinna lugna ned sig och att det då finns större chans att kunna genomföra ett arrangemang med samtliga tävlingsklasser och åldrar.
  6.6 Resultathanteringsprogram
  I dagsläget håller resultathanteringsprogrammet i trial på att testas.
  När den första testen är genomförd ska två utvalda personer inom trial genomföra ytterligare ett test.
 2. Rapporter
  Teamsmöte tävlingsledarutbildning
  Det har genomförts ett möte för att Tävlingsledarutbildningen ska kunna
  genomföras digitalt och finns tillgänglig i IUP.

För komplett protokoll hänvisas till källan: https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/dokumentcenter/protokoll/trial/2021/protokolltrialnr03_2021-03-09.pdf

Östtrial 1 & 2 inställda

På hemsidan informerar Östtrial att de inplanerade två första deltävlingarna i Björkvik samt Nyköping ställs in och ersätts av öppen träning.

Detta sker som väntat då det utökade tävlingsförbudet samt skärpta regler i regionerna gör att det blir svårt att söka undantag.

Källa: https://osttrial.se/

Norrlandsklubbarna har ”träffats” för årsmöte 2021

För första gången i breddseriens historia genomfördes ett årsmöte där klubbarnas representanter träffades via ett webbaserat forum.

Efter förra årets stillestånd så diskuterades möjligheterna till verksamhet 2021 och tanken är att klubbarna senast i slutet av april skall ha delgett datum för planerade helger.

Med rådande osäkra läge kommer Norrlandscupen ändå förhoppningsvis kunna starta upp första helgen i juli.

Klubbar som för närvarande ingår i serien:

Nordanstigs MK, Timrå TK, MHF-U Lit/Häggenås, MHF-U Husum, FMCK Umeå och Skellefteå EMXF

Info: http://www.norrlandscupen.nu

Utökade begränsningar för tävlingsverksamhet….

Vid Folkhälsomyndigheten, FHM och Riksidrottsförbundets, RF, senaste möte aviserade FHM stor oro för den allmänna smittspridningen.


I sammanhanget hade man noterat att en ökad spridning förekommer inom barn/ungdoms idrottsverksamhet, framförallt vid inomhusidrotter och lagspel. FHM var därför tydliga med att RF måste bidra till att minska detta.RF:s dialoger med idrottsförbunden i allmänhet och Svemo specifikt har inneburit att alla tävlingsverksamheter för grupperna barn, ungdom och juniorer ska ställas in i alla idrotter.

Svemos styrelse har med anledning av detta haft ett extrainsatt styrelsemöte och diskuterat hur frågan skall hanteras inom Svemo.

Svemo har sedan tidigare ett generellt tävlingsförbud men har öppnat möjligheten för arrangörer att få undantag från detta om de nya hårdare restriktionerna följs och om samtliga lokala myndigheter inklusive smittskyddet i regionen inte har invändningar. Nu kan dessa möjlighetertill undantag enbart omfatta tävlingar och klasser som vänder sig till vuxna. Tävlingar och tävlingsklasser som vänder sig till barn, junior och ungdom kommer från och med 8 mars inte att ges undantag från tävlingsförbudet och kan därmed inte arrangeras.

Alla typer av träning kan fortsatt bedrivas för alla åldrar.

Svemos sektioner har givits uppdraget att ta fram tydligare regler för varje enskild gren.

Beslutet gäller tillsvidare och kommer löpande att omprövas. Se ytterligare information i beslutsprotokollet.

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/okadebegransningarforbarnochungdomstavlingar