Brev från Svemo’s styrelse till klubbarna..

En vädjan till Sveriges motorcykel- och snöskoterklubbar

Corona-pandemin fortsätter att påverka hela vårt samhälle, och givetvis även vår idrott.

I början av april fattade Svemos styrelse ett beslut om tävlingsförbud inom våra sporter. Detta förbud har mötts av förståelse och en väldigt god efterlevnad av i stort sett alla föreningar. För detta vill jag tacka er alla!

Vår utmaning nu är att fortsatt bedriva träning – främst kanske för våra unga – på ett sätt som ur smittspridningssynpunkt är säkert. Det innebär att:

  • Träning ska bedrivas utan längre resande, vilket oftast innebär i hemmaklubben.
  • Social distansering på minst 2 meter ska kunna upprätthållas.
  • Mer än 50 personer ska inte vara närvarande samtidigt.
  • Omklädning, duschande och liknande ska ske hemma innan och efter träningen.

Tyvärr verkar ett fåtal klubbar leta efter sätt att kringgå dessa enkla regler. Vi får filmer, skärmdumpar och träningsinbjudningar skickade till oss på central nivå som visar kraftiga överträdelser. Detta är inte på något sätt acceptabelt!

Att bryta mot ovanstående regler är att spela med människors liv. Vem vet vilken person som får allvarliga symptom av Corona, och utvecklar Covid-19? Vem vill ha på sitt samvete att man spridit sjukdomen? Vem vill ta den risken?

Som klubbledare så måste du inte bara ta ett eget ansvar för ditt handlande. Du måste också ta ett ansvar för den verksamhet du organiserar. Tro mig – du är inte snäll när du tillåter för många människor på banan eller övningsområdet. Du är istället vårdslös och egoistisk!

Att uppmuntra andra personer att resa långt och lösa tillfälliga medlemskap är i detta sammanhanget ytterligare en dumhet. Det är dessutom antagligen inte heller tillåtet. Formerna för medlemskap ska regleras i föreningens stadgar eller via årsmötesbeslut. Finns inte tillfälliga medlemskap i dessa dokument, är medlemskapen inte giltiga. Som förare vet du säkert att licensen och försäkringen är kopplade till medlemskapet, och har du ett ogiltigt medlemskap har du inte heller en licens/försäkring.

Vi är i Sverige det enda land i Europa vad jag vet där man kan fortfarande kan utöva våra sporter genom att träna. Fortsätter det fåtal som inte respekterar våra rekommendationer och regler att tänja på gränserna, så kommer vi att bli ifrågasatta och all träning kan komma att förbjudas. Vi vill inte att detta ska ske. Ingen vill att detta ska ske.

Så använd det sunda förnuftet när du utövar vår idrott. Då gör du din insats i dessa svåra Corona-tider.

Svemo styrelse /gm Håkan Leeman, ordförande Svemo

Källa & foto: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/envadjantillsverigesmotorcykel-ochsnoskoterklubbar

SSDT 2021 nyhet för dom som fått startplats i år

Engelska nyhetssida Trials Guru meddelar att organisationen för SSDT tagit glädjande beslut för dom som missade årets start efter beslutet om att ställa in.

Den första delen är att det inom kort kommer påbörjas återbetalningar av startavgiften som erlagts för 2020. Utöver detta har man beslutat att alla förare som vart anmälda och betalt kommer ha förtur direkt till nästa upplaga SSDT2021 och inte behöva delta i lottningen.

Källa & foto: https://trialsguru.net/2020/04/16/ssdt-2021-decision-on-entries/

Vertigo öppnar upp igen efter karantänstängningen

Från Vertigofabriken meddelas följande uttalande:

Efter en liten paus på 2 veckor på grund av Covid-19 är vi tillbaka för affärer! Återigen har alla lämpliga åtgärder vidtagits på fabriken för att säkerställa alla företagens personal. Vår nya, provisoriska arbetstid förblir densamma, 06h-14h måndag till fredag

Källa: https://twitter.com/vertigotrial/status/1250097779734700040?s=21

Santigosa 3-Days inställt

🔴 3DTS 2020 DEFINITIVT INSTÄLLD 🔴
Styrelsen för Moto Club Abadesses har beslutat mot bakgrund av osäkerheten orsakad av Covid-19 att helt ställa in den fyrtionde upplagan efter att ha skjutit upp det slutliga beslutet i avvaktan på en eventuell uppskjutning #trial#Santigosa#StJoanAb

Källa: https://twitter.com/mc_abadesses/status/1249455920180060160?s=21

Extrainsatt styrelsemöte

På tisdag den 7 april kommer styrelsen att ha ett extrainsatt styrelsemöte för att diskutera konsekvenserna av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet


Eftersom Svemos styrelse i linje med dessa rekommendationer igår fattade beslut om att ställa in all tävlingsverksamhet tills vidare, så uppstår följdfrågor kring licensavgifter, tävlingsavgifter och tillstånd. Det är dessa frågor som styrelsen främst behöver diskutera.

Innan detta styrelsemöte kommer styrelsen att genomföra ytterligare ett samordningsmöte med sektionerna – för att få deras syn på den nuvarande situationen och hur just deras idrott(-er) påverkas.

De förare, föreningsrepresentanter och arrangörer som har frågor kring dessa ämnen ber vi ha tålamod tills onsdag, då förhoppningsvis bilden kommer att klarna lite.

Nytt beslut från Svemos styrelse om att all tävlingsverksamhet inom Svemo ställs in

1 april 2020 kom ett nytt beslut från Svemos styrelse om all tävlingsverksamhet inom Svemo


Utifrån regeringens beslut om max på 50 personer vid offentliga sammankomster, Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer om att ställa in eller skjuta på alla tävlingar, har Svemos styrelse idag 1 april 2020 beslutat att all tävlingsverksamhet inom Svemo omedelbart ska ställas in.

Beslutet kommer gälla tills vidare, och målet är att verksamheten ska komma igång så snart myndigheterna och Svemos styrelse anser att tävlingsverksamhet åter kan bedrivas på ett för verksamheten och samhället säkert sätt.

Anledningen till detta beslut grundar sig till den osäkerhet som uppstått, vi vill inte riskera smittspridning och att någon i vår verksamhet insjuknar. Vi vill i det läget som råder inte riskera att belasta sjukvården i landet med olycksfall.

Observera att beslutet inte gäller för tränings- eller mötesverksamhet.

Vad gäller återbetalning av förinbetald tävlingsavgift, så ber styrelsen och kansliet att få återkomma i denna fråga efter samråd med sektioner och andra berörda.

Vi har full förståelse för att detta ger följdfrågor och vi ska göra vad vi kan för att besvara era frågor på vår hemsida.

Vi uppmanar er alla att fortfarande hålla kontakt med polismyndigheten om ni har frågor om förbudet om max 50 personer.

Länkar till myndigheternas beslut och rekommendationer:
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forbud-mot-allmanna-sammankomster-eller-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-50-deltagare/ 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Återigen ber vi er alla att agera lugnt och efter sunt förnuft.

Tack för er förståelse! 

Vertigo stänger verksamheten…

Från fabriken meddelar man idag att pga beslut från spanska myndigheter så måste all ”icke-kritisk” verksamhet upphöra för att försöka bromsa effekterna av Covid-19. Preliminärt gäller detta till och med den 14:e april och innebär att såväl produktion som eftermarknad står helt still.

Meddelandet i original:

Vertigo motors regrets to inform that the company has been forced to close it’s doors for business following a statement from the Spanish government. The statement is an order for all non-essential workers to stay at home for the next two weeks in an effort to halt the spread of the coronavirus and relieve pressure on the country’s overstretched hospitals.

Vertigo Motors, unfortunately are therefore unable to operate in any capacity & as a result all services including production, after sales & technical support are suspended.

We hope to be back to normal operations provisionally on the 14th of April. However we will keep you informed of any alterations to this date.

Vertigo motors would like to send it’s very best wishes to all of it’s customers & the entire Trials community at this extremely difficult time. We would also like to sincerely thank all the medical staff & professionals who are working tirelessly fighting this pandemic & saving lives world wide.