Platser kvar på utbildning för nya tävlingsledare

Det finns nu utlagt en utbildning på IUP för dig som behöver bli tävlingsledare. Grundkravet är att man skall inneha tävlingsfunktionärslicens i den/de grenar man vill utbilda sig till. För dig som skall ha för MX behövs också en barnledarlicens för att kunna ta ut TL-licens efter avslutad kurs. Följande tillfällen är inplanerade:

Måndag 29/11, 19:00-20:00 – Introduktionsträff ANMÄLAN

Måndag 6/12, 19:00-21:00 – Grund för Tävlingsledare

Torsdag 9/12, 19:00-21:00 – Digitalt grupparbete

Måndag 13/12, 19:00-21:00 – Fortsättning för Tävlingsledare

Måndag 20/12, 19:00-20:00 – Kursavslutning

Kursen är helt digital och öppen för alla men begränsad till 10 platser för att få till bra möjligheter till diskussioner. Utbildningen och prov sker på egen hand mellan dom digitala träffarna som är till för genomgång av modulerna samt frågor som uppstår.

Anordnare: Mellersta Norra Distriktet Utbildare: Lasse Nyberg