Tävlingsförbudet hävs

Nyligen kom VU-beslutet om att häva det tidigare generella tävlingsförbudet och även tillåta arrangörer att ha publik på sina arrangemang förutsatt att arrangemanget lyder under pandemilagstiftningen och den då striktare uppföljningen som FHM anger.

I korthet innebär detta för arrangörer att:

 • All idrottsverksamhet som faller under pandemilagstiftningen ska följas.
 • Tidigare framtagen blankett för ansökan om undantag från tävlingsförbudet gäller inte längre och ni planerar för ert arrangemang enligt normal rutin.
 • Vidta fortfarande smittskyddsåtgärder på samtliga arrangemang.
 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Gällande riktlinjer och riskanalyser för arrangemang är uppdaterade och går att läsa i denna länk>> (ny sida)

Andra länkar:
VU-beslutet>> (PDF)
Coronainformation>> (ny sida)

Ovanstående riktlinjer kräver fortfarande att vi alla tar vårt ansvar för att minska smittspridningen!

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/tavlingsforbudethavs

Coronainfo 19 maj 2021

Den 14 maj beslutade regeringen att justera regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Idag presenterade regeringen att man beslutat om justerade regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta innebär bland annat att man inför differentierade deltagartak och medger en utökad tävlingsverksamhet. Detta beslut träder i kraft den 1 juni (istället för den 17 maj).

Beslutet innebär i korthet:

 • Tävling och match, mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar 
 • Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus
 • Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer 
 • 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus
 • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus
 • 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus
 • 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus
 • Sommarläger och kollo för barn och ungdomar tillåts

Folkhälsomyndighetens föreskrifter kommer att förtydligas och vi återkommer med mer information.

———- 

Den 18 maj hölls ett RF/SF möte angående de förväntade ändringarna från och med 1 juni. Vid mötet saknades fortfarande viss detaljinformation som kan påverka Svemos verksamhet.  Som vanlig bygger alla ändringar och texter i första hand på lagidrotternas förutsättningar och vi måste då åter göra en tolkning, i brist på exakt information.

Vi har idag kunnat köra flera av våra arrangemang därför att vi inte finns på allmän plats och inte är offentlig tillställning. Därmed hamnar vi utanför pandemilagstiftningen, i dom delarna.

För oss får de nuvarande beskeden att arrangörerna måste göra ett ”vägval”, med eller utan publik:

 1. Om en arrangör vill släppa in publik så blir arrangemanget, med dessa nu gällande regler, en offentlig tillställning och faller därmed under pandemilagstiftningen. Det innebära 100 eller 500 personer i publik beroende om det finns anvisad sittplats. Samtidigt tolkar vi det som om antalet utövare/förare då ska begränsas till max 150 personer på tävlingsområdet samtidigt. Funktionärer räknas inte som publik och inte som deltagare. Om arrangören väljer detta spår, offentlig tillställning, kan det förekomma regionala regler som begränsar ytterligare, då detta är en del av pandemilagstiftningen som säger att regionerna får införa hårdare begränsningar. Detta måste då kollas regionalt.
 2. Om arrangören väljer att inte släppa in publik så gäller rekommendationerna på samma sätt som tidigare. Antalet utövare/förare har då ingen övre gräns. Vi tror dock att även dessa regler, inklusive tävling för vuxna, kommer att lättas upp fram till sommaren.

Våra ”Corona-protokoll/regleringar ska fortsatt följas.

Tumregel:

Med publik = offentlig tillställning = pandemilagstiftningen gäller hela evenemanget!

Utan publik = inte offentlig tillställning = Svemos egna riktlinjer gäller, som tidigare!

Källa: Svemo