Nyheter från Trialsektionen

Svemo Trialsektion har haft möte och bland annat avhandlat det faktum att bl.a dom inplanerade två första deltävlingarna i årets SM serie antingen ställs in eller (helst) senareläggs i samråd med arrangerande klubbar Kinna & Kungsbacka. Detsamma kan gälla även för Ale och deras helg.

Utdrag från protokollet:

 1. Ärenden
  6.2 SM-telefonmöte
  I dagsläget finns inget behov av telefonmöte utan det planeras in på Träffpunkt Trial.
  6.3 Träffpunkt trial
  Träffpunkt trial planeras att genomföras digitalt den 10 april. Inbjudan kommer att läggas ut på Svemo hemsida tillsammans med agenda. Trialklubbar ombeds skicka in kontaktuppgifter till Svemo kansli för framtida utskick. I mejlet ska framgå klubbens namn, namn på kontaktperson samt mejladress.
  6.4 Beslut efter nya riktlinjerna
  I och med rådande pandemi är det i dagsläget väldigt oklart om en tävling kommer kunna genomföras eller ej. Trialsektionen vill erbjuda SM-arrangörer möjligheten att flytta sin tävling till ett senare tillfälle i år. Efter det senaste beslutet från Svemo styrelse får barn, ungdomar eller juniorer ej delta vid tävlingar. Dessa får endast delta om de ingår i en seniorklass, vilket inte förekommer inom trial. Vi ser att det är bättre att flytta fram arrangemangen till senare under säsongen för att allt ska hinna lugna ned sig och att det då finns större chans att kunna genomföra ett arrangemang med samtliga tävlingsklasser och åldrar.
  6.6 Resultathanteringsprogram
  I dagsläget håller resultathanteringsprogrammet i trial på att testas.
  När den första testen är genomförd ska två utvalda personer inom trial genomföra ytterligare ett test.
 2. Rapporter
  Teamsmöte tävlingsledarutbildning
  Det har genomförts ett möte för att Tävlingsledarutbildningen ska kunna
  genomföras digitalt och finns tillgänglig i IUP.

För komplett protokoll hänvisas till källan: https://www.svemo.se/globalassets/svemo-forbundet/dokumentcenter/protokoll/trial/2021/protokolltrialnr03_2021-03-09.pdf