Tävlingsverksamhet tillåts från 14 juni

Regeringen har idag meddelat att all idrottslig tävlingsverksamhet tillåts från och med 14/6 med fortsatta restriktioner om publikförbud.

Generellt så tillåts elitidrott att resa inom landet medan reserestriktionen om max 2timmar kvarstår för övrig idrott.

Från Svemo skriver man idag följande:


Tävlingsverksamheten inom Svemo startar enligt beslutet från Regeringen och Folhälsomyndigheten. Under tiden arbetar vi med att ta fram ramverk för verksamheten.

Vi ber er alla att ha hänsyn för det pågående arbetet och vi återkommer på hemsidan när nya rekommendationer och riktlinjer finns att tillgå.  

SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/klartecken-for-start-for-elitidrotten

Källa: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/forbudmottavlingsverksamhetupphor

Förändringar i VM 2020 – eller återstoden av det

I samband med den pågående Coronavirussjukdomen (COVID-19) och den tillhörande resebegränsningen har FIM, de berörda nationella federationerna och lokala arrangörerna kommit överens om att fatta följande beslut angående FIM-Trial GP 2020-kalendern:

Evertebrat i Tjeckien och Storbritannien som tillkännagavs som uppskjutna för några veckor sedan har nu ställts in 2020.

På grund av den fortsatta osäkerheten kring besluten från många regeringar om transport av människor och material, plus de ekonomiska aspekterna för majoriteten av de berörda parterna som huvudsakligen är baserade i Europa, och efter samråd mellan alla parter, FIM, japanska Motorcycling Federation (MFJ) och den lokala arrangören, Mobilityland meddelade dom att det inte kommer vara möjligt att vara värd för TrialGP Japan år 2020.

Av samma skäl har Trial des Nations som planeras hållas i Gouveia, Portugal den 12-13 september också ställts in 2020.

FIM arbetar också i samarbete med de nationella federationerna och arrangörerna för att skapa en ny 2020-kalender, inklusive nya datum för Andorra, Italien, Frankrike och Spanien – varav ingen kommer att hållas före september. Tack vare det goda samarbetet och förståelsen för alla viktiga intressenter hoppas vi kunna meddela en reviderad kalender under de kommande veckorna.

Källa: https://www.trialgp.com/index.php/news3/714-fim-trial-world-championships