Extrainsatt styrelsemöte

På tisdag den 7 april kommer styrelsen att ha ett extrainsatt styrelsemöte för att diskutera konsekvenserna av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet


Eftersom Svemos styrelse i linje med dessa rekommendationer igår fattade beslut om att ställa in all tävlingsverksamhet tills vidare, så uppstår följdfrågor kring licensavgifter, tävlingsavgifter och tillstånd. Det är dessa frågor som styrelsen främst behöver diskutera.

Innan detta styrelsemöte kommer styrelsen att genomföra ytterligare ett samordningsmöte med sektionerna – för att få deras syn på den nuvarande situationen och hur just deras idrott(-er) påverkas.

De förare, föreningsrepresentanter och arrangörer som har frågor kring dessa ämnen ber vi ha tålamod tills onsdag, då förhoppningsvis bilden kommer att klarna lite.