Besked från RF om ekonomiskt stöd till föreningar

Idrottsföreningar kan få pengar till midsommar

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Föreningar och förbund kommer kunna söka krisstöd från första maj och RS kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Nu är de formella bitarna från regeringen på plats och stöd ska fördelas med syfte att rädda idrottsförbunds och idrottsföreningars fortsatta överlevnad.

Riksidrottsstyrelsen beslutade i går (16 april) om ramar och övergripande principer som blir grundstenarna för fördelning av stödet. Principerna är nödvändiga för att kunna säkerställa ett hållbart regelverk och tydliga riktlinjer för att hantera stödet.

– Föreningar kan få pengar till midsommar och från maj kommer föreningar att kunna söka krisstöd. Det kan tyckas som att det tar tid men det måste det få göra för att fördelningen av stödet verkligen ska ske på rätt sätt. Vi är väl medvetna om att det inte kommer kompensera alla fullt ut. Om denna pandemi fortsätter under längre tid kommer vi behöva återkomma till regeringen med ytterligare behov av stöd. Vi ska inte heller glömma bort att kommersiella aktörer inom idrotten kan söka stöd från regeringens övriga stöd redan idag, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Runt om i landet ställer nu många föreningar om sin verksamhet. Man fortsätter på många håll med träning för att hålla barn, unga och vuxna i rörelse, men på ett sätt som följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Flera föreningar visar på idrottens kraft och betydelse för lokalsamhället där man även hjälper till med att handla mat eller hämtar mediciner till isolerade äldre.

– Idrottsrörelsen visar verkligen vilken betydelse vi har i samhället. Idrottsrörelsen är den tredje viktigaste miljön efter skola och hem och vi kommer vara en viktig kraft både nu under krisen men även efter. Vi ser också att kommuner söker stöd från oss och övriga civilsamhället i dessa kristider, säger Björn Eriksson.

Tidsplan för RF:s fortsatta arbete

  • Information till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om ansökningsprocessen fortsätter fram till slutet av april.
  • Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kommer att kunna ansöka om krisstöd för sin verksamhet från första maj.
  • Beredning av ansökningar kommer att inledas omedelbart därefter och pågå under maj och inledningen av juni.
  • Beslut om utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Källa & foto: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsforeningarkanfapengartillmidsommar

Brev från Svemo’s styrelse till klubbarna..

En vädjan till Sveriges motorcykel- och snöskoterklubbar

Corona-pandemin fortsätter att påverka hela vårt samhälle, och givetvis även vår idrott.

I början av april fattade Svemos styrelse ett beslut om tävlingsförbud inom våra sporter. Detta förbud har mötts av förståelse och en väldigt god efterlevnad av i stort sett alla föreningar. För detta vill jag tacka er alla!

Vår utmaning nu är att fortsatt bedriva träning – främst kanske för våra unga – på ett sätt som ur smittspridningssynpunkt är säkert. Det innebär att:

  • Träning ska bedrivas utan längre resande, vilket oftast innebär i hemmaklubben.
  • Social distansering på minst 2 meter ska kunna upprätthållas.
  • Mer än 50 personer ska inte vara närvarande samtidigt.
  • Omklädning, duschande och liknande ska ske hemma innan och efter träningen.

Tyvärr verkar ett fåtal klubbar leta efter sätt att kringgå dessa enkla regler. Vi får filmer, skärmdumpar och träningsinbjudningar skickade till oss på central nivå som visar kraftiga överträdelser. Detta är inte på något sätt acceptabelt!

Att bryta mot ovanstående regler är att spela med människors liv. Vem vet vilken person som får allvarliga symptom av Corona, och utvecklar Covid-19? Vem vill ha på sitt samvete att man spridit sjukdomen? Vem vill ta den risken?

Som klubbledare så måste du inte bara ta ett eget ansvar för ditt handlande. Du måste också ta ett ansvar för den verksamhet du organiserar. Tro mig – du är inte snäll när du tillåter för många människor på banan eller övningsområdet. Du är istället vårdslös och egoistisk!

Att uppmuntra andra personer att resa långt och lösa tillfälliga medlemskap är i detta sammanhanget ytterligare en dumhet. Det är dessutom antagligen inte heller tillåtet. Formerna för medlemskap ska regleras i föreningens stadgar eller via årsmötesbeslut. Finns inte tillfälliga medlemskap i dessa dokument, är medlemskapen inte giltiga. Som förare vet du säkert att licensen och försäkringen är kopplade till medlemskapet, och har du ett ogiltigt medlemskap har du inte heller en licens/försäkring.

Vi är i Sverige det enda land i Europa vad jag vet där man kan fortfarande kan utöva våra sporter genom att träna. Fortsätter det fåtal som inte respekterar våra rekommendationer och regler att tänja på gränserna, så kommer vi att bli ifrågasatta och all träning kan komma att förbjudas. Vi vill inte att detta ska ske. Ingen vill att detta ska ske.

Så använd det sunda förnuftet när du utövar vår idrott. Då gör du din insats i dessa svåra Corona-tider.

Svemo styrelse /gm Håkan Leeman, ordförande Svemo

Källa & foto: https://www.svemo.se/Nyheter/forbundsnyheter/envadjantillsverigesmotorcykel-ochsnoskoterklubbar

SSDT 2021 nyhet för dom som fått startplats i år

Engelska nyhetssida Trials Guru meddelar att organisationen för SSDT tagit glädjande beslut för dom som missade årets start efter beslutet om att ställa in.

Den första delen är att det inom kort kommer påbörjas återbetalningar av startavgiften som erlagts för 2020. Utöver detta har man beslutat att alla förare som vart anmälda och betalt kommer ha förtur direkt till nästa upplaga SSDT2021 och inte behöva delta i lottningen.

Källa & foto: https://trialsguru.net/2020/04/16/ssdt-2021-decision-on-entries/

Vertigo öppnar upp igen efter karantänstängningen

Från Vertigofabriken meddelas följande uttalande:

Efter en liten paus på 2 veckor på grund av Covid-19 är vi tillbaka för affärer! Återigen har alla lämpliga åtgärder vidtagits på fabriken för att säkerställa alla företagens personal. Vår nya, provisoriska arbetstid förblir densamma, 06h-14h måndag till fredag

Källa: https://twitter.com/vertigotrial/status/1250097779734700040?s=21