Ny lägre begränsning för sammankomster infört

Tidigare förbud mot allmänna sammankomster på max 500 personer är nu sänkt till 50 person.

Detta är ett förbud som Svemo givetvis måste efterfölja och den nya lagen börjar gälla söndagen 5 april.

Vi har förståelse för den oro som uppstår nu och vi ber er alla att ta det lugnt, agera efter sunt förnuft och följ de rekommendationer ni får från myndigheter.

Följ de rekommendationer ni får från myndigheter och de rekommendationer som Svemo löpande uppdaterar på hemsidan. 

Läs mer på:
https://www.regeringen.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Ja till träning säger FHM & Riksidrottsförbundet


Folkhälsomyndigheten har kommit med nya förtydligande rekommendationer för idrott. Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet. Träning utomhus är att föredra.

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/folkhalsomyndighetentranagarnamengordetsakert