X-Trial TDN i Lievin uppskjuten tillsvidare

Då franska myndigheter beslutat att inga sammankomster med fler än 1000 åskådare tillåts pga det rådande läget med Coronaviruset ställs Trial of Nations X-Trial in.

Arrangören 2Play i samråd med FIM för diskussioner om möjligheterna att planera om till ett nytt datum.