FIM tar tillbaks VM från Sport7

I och med att FIMś nye president tillträtt och satt ihop ledningsgruppen stod det klart från och med den 21/12 2018 att Sport7 inte längre driver VM under namnet TrialGP som en promotor.

Vad vi vet hittills är att de inplanerade arrangörerna efter ett första uttalande kvarstår och samtal pågår om samarbetsformerna mellan Sport7 och FIMś Trial Commission. Vad det innebär för tävlingarnas utformning, till exempel kvalificeringen, är ännu döljt.

Således tycks franske Michaud vara tillbaks i maktposition i egenskap av kommissionspresident. Vi lär ha anledning att återkomma i frågan inom kort.

Presskommuniken med uttalanden av Jake Miller (G2F Media) och Jorge Viegas (FIM President) nås här: http://www.trialgp.com/index.php/news3/640-fim-and-sport7-reach-agreement-regarding-fim-trial-world-championship