Ändrade försäkringsvillkor SVEMO banlicens

SVEMO har sedan 1/1 2016 nya ”försämrade” försäkringsvillkor i banlicensen vilket innebär att klubbar enbart anslutna till dom måste tillse att alla förare som tränar & tävlar på området innehar minimum Guldhjälmslicens.

Klubbar som är anslutna till MHF-U och har sitt område införlivat i deras försäkring påverkas inte av detta.